Bölge kalkınması üzerine görüştüler

Federasyon Meclisi Başkanı Valentina Matviyenke ile Adıge cumhuriyeti Tlışhası Kumpıl Murat Moskovada bir iş toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Adıgey senatörü Hopserıko Murat da katıldı.

Taraflar bölgemizin sosyo ekonomik kalkınmasında  ulusal projelerin yaşama geçirilmesi konusunda öngörülen göstergelere cumhuriyetin ulaşması için yapılması gerekenleri ele aldılar.  Bu kapsamda Valentina Matviyenke  Adıgeyde sosyo ekonomik kalkınma  alanında özel programların ve ayrıca kırsal kalkınma devlet programlarının cumhuriyetimizde uygulanışı hakkında bilgi de aldı.

Ayrıca koronovirüsle mücadele konusunda yapılanlarla alakalı da görüştüler. Kumpıl Murat’ın belirttiğinde göre cumhuriyetimiz hastahane ve ilgili sağlık kuruluşlarında yeterli miktarda yatak ayarlandı. Aşı kampanyası da aktif olarak yürütülüyor. Günmüz itibariyle aşılanması hedeflenen kitlenin yüzde ellibeşi oranına ulaşıldı. Bu ise yetişkin nüfusunun yüzde 40’ına tekabül ediyor.

Özet Çeviri; AÇUMIJ Hilmi