Az kaldı

Rusya genelinde yapılan nüfus sayımının bitmesine bir gün kaldı. Şimdiye kadar sayıma katılmayanlar bu son günü değerlendirebilirler.

Rosstat sayım çalışmaları açısından elektronik ortamın faydalı olduğunu belirtti. Sayım memurları ile direk görüşmeden, elektronik platformlar aracılığıyla sayıma katılanların sayısı 25 milyon kişiyi aştı. Herkes için önemli olan bu etkinliğe devlet başkanı, politikacılar ünlü sanatçılar, bakanlar, sporcular, astronotlar vs. katıldı. Bazıları Edevlet, bazıları da MFS şubeleri vasıtasıyla sayımlara katıldılar.

Özet çeviri; AÇUMIJ Hilmi