Аужырэ такъикъитIур рэхьатыгъэп

«МицуБаскет» Липецк — «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — 80:89 (19:21, 16:17, 19:28, 26:23).
ШэкIогъум и 10-м Липецкэ щызэIукIа­гъэх.

«Динамо-МГТУ»: Чичайкин — 14, Суслов — 7, Рябов — 5, Александров — 19, Гапошин — 10, Турэ — 7, Чаленко, Сизов — 17, Кочнев — 10, Воротников.

ЕшIэгъур аухынкIэ такъикъи 2 къэнагъ, пчъагъэр — 70:81-рэ. В. Чи­чайкиным хъагъэм Iэгуаор редзэ — 70:84-рэ. Липецкэ иешIакIохэм пчъагъэм хагъахъо: 73:84-рэ, 76:84-рэ, 78:84-рэ. НэгъэупIэпIэгъу 32-рэ къэнагъэу И. Александровым хъагъэм Iэгуаор редзэ — 78:87-рэ. Бысымхэм ащ лъыпытэу пчъагъэр зэрахъокIы — 80:87-рэ. ЗэIукIэгъур зыщаухыщтым И. Александровым хъурджанэм Iэгуаор ридзагъ — 80:89-рэ. «Динамо-МГТУ-м» текIоныгъэр къыдихыгъ. Тыгъуасэ командэхэр ятIонэрэу зэIукIагъэх.