Gerçek adının yazıldığı tabela asıldı

Mıyekuape rayonunda Daho ve Hımışkey kasabaları arasında bulunan Seşho deresi üzerinde bulunan köprüde yer alan işaret tabelası değiştirildi. Eski tabelada yazdığına göre buradaki derenin ismi ‘Kovalenka’ idi.

Yapılan inceleme sonucunda anlaşıldığına göre 1990 yılında Kovalenka soyadını taşıyan bir işçi tabelayı kendi kendine buraya dikmiş. Federal kurum arşivlerine göre ise bu derenin resmi adı ‘Saşko’. AC Bakanlar kurulunun bir toplantısında Kumpıl Murat böylesi şeylerin denetlenmesi ve bu derenin gerçek adıyla tabelalandırılması talimatında bulunmuştu.

Saşkova deresi Şhaguşe nehrine dökülüyor. Bu isim pekçok tarihçinin, kray bilimcinin eserlerinde de yer alıyor. Çeşitli yazarların ifadesine göre nehrin ismi çerkesçe Seşho kelimesinden türetilmiş.

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi