НахьышIум тежэщт

ЯтIонэрэ купым хэт футбол командэхэм чъэ­пыогъум и 17 — 18-м я 14-рэ ешIэгъухэр яIагъэх.

ЕшIэгъухэр


«Ротор-2» — «Легион» — 1:0, СКА — «Ессентуки» — 1:0, «Форте» — «Спартак» — 0:0, «Динамо» Мх — «Мэщыкъу» — 2:1, «Кубань-Холдинг» — «Чайка» — 0:1, «Динамо» Ст — «Черноморец» — 1:1, «Алания-2» — «Анжи» — 1:3, «ТIуапсэ» — «Биолог» — 1:3.
Мыекъопэ «Зэкъошныгъэм» ешIэгъу иIагъэп.

Я 15-рэ зэIукIэгъухэр

22.10
«Ессентуки» — «Динамо» Ст
23.10
«Легион» — «ТIуапсэ»
«Биолог» — СКА
«Чайка» — «Форте»
«Зэкъошныгъ» — «Алания-2»
«Мэщыкъу» — «Ротор-2»
24.10
«Анжи» — «Кубань-Х.»
«Спартак» — «Динамо» Мх

Зэтэгъапшэх

Футбол клуб пэпчъ ешIэгъу 13 иIагъ. ЧIыпIэу зыдэщытхэр, очко пчъагъэу яIэр зэтэгъапшэх.
1. СКА — 34
2. «Чайка» — 31
3. «Динамо» Мх – 30
4. «Анжи» — 28
5. «Форте» — 28
6. «Черноморец» — 21
7. «Биолог» — 18
8. «Спартак» — 18
9. «Легион» — 17.
10. «Кубань-Х.» — 16
11. «Мэщыкъу» — 15
12. «ТIуапсэ» — 13
13. «Ротор-2» — 13
14. «Динамо» Ст — 12
15. «Зэкъошныгъ» — 10
16. «Алания-2» — 5
17. «Ессентуки» — 4.

Клубэу «Зэкъошныгъэм» зэ­хъокIыныгъэу щыкIуагъэр макIэп. Тренерхэм, ешIакIохэм ащыщхэр зэблахъугъэх. Ауж къинэхэрэ «Алания-2-р», «Ессентуки» «Зэ­къошныгъэм» къыкIэхьажьынхэ алъэкIыщтэу тлъытэрэп.
«Зэкъошныгъэм» щыкIогъэ зэ­хъокIыныгъэхэм шIуагъэу къатыщтым тежэщт.