«Зенит» лъыкIуатэрэп

Урысыем футболымкIэ иапшъэрэ куп хэт командэхэм чъэпыогъум и 16 – 17-м я 11-рэ зэIукIэгъухэр яIагъэх.

Зэтэгъапшэх

«Арсенал» — «Зенит» — 2:1, «Рубин» — «Локомотив» — 2:2, «Шъачэ» — «Ростов» — 3:2, «Спартак» — «Динамо» — 2:2, «Урал» — ЦСКА – 0:1, «Химки» — «Ахмат» — 2:0, «Крылья Советов» — «Нижний Новгород» — 2:0, «Краснодар» — «Уфа» — 1:1.
ЕшIэгъухэм афэгъэхьыгъэ тхыгъэхэр къыхэтыутыщтых.