Rusya Federasyonu Senatörü, Parlemento yüksek palatasında Adıgeyi temsil eden Oleg Seleznev vefat etti

Seleznev Viktoroğlu Oleg yürekten cumhuriyetimize yakındı, cumhuriyetimiz için kaygı duyardı, bölgemizin sosyo-ekonomik kalkınmasında büyük katkıları olmuştu.

FSB’nin Adıgey şubesi müdürü iken Adıge cumhuriyetinin toplumsal huzuru, stabil yapısının muhafazası, barış ve anlaşı ortamının bekası için yorulmak bilmeden çalışmıştı.

Federal Sovyette Adıgey’in faydalanacağı, yararlı olacak projelerin yürürlüğe girmesi yolunda pek çok çalışması olmuştu.

Oleg Seleznev’e meslektaşları ve cumhuriyetimiz yaşayanları değer verirdi. O’nu tanıyan onunla ilişkisi olan herkes kendisinin hatırasına saygı duyacak ve unutmayacaklardır.

Akrabaları ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum.

Adıge Cumhuriyeti Tlışhası Kumpıl Murat.

Çeviri; Açumıj Hilmi.