ТхьэчIыр пкIэнчъэу ыцIэп

Зыфэдэ къэмыхъугъэ чIыопс саугъэт ТхьэчIышхо чIыналъэр. ЫцIэ лъэш изакъоми, зэбгъэлъэгъунэу урегъэхъуапсэ, благъэу узекIуалIэрэм, нэм ылъэгъурэр пшIошъ хъужьырэп. ЧIыопсым ыкIуачIэрэ иамалрэ … Читать далее ТхьэчIыр пкIэнчъэу ыцIэп