Районхэм, къалэхэм яамалхэм ахэхъо

Мыекъуапэ Мы аужырэ илъэсхэм рес­публикэм икъэлэ шъхьаIэ нахь кIэракIэ, ущыпсэункIэ Iэрыфэгъу хъугъэ. Лъэпкъ проектхэм, къэралыгъо ыкIи шъолъыр программэхэм яшIуа­гъэкIэ Мыекъуапэ … Читать далее Районхэм, къалэхэм яамалхэм ахэхъо