Adıgey başkanı seçimlere aktif katılımlarından dolayı cumhuriyet sakinlerine teşekkür etti

Ülkemizde, Rusya Federasyonu Devlet Duması milletvekili seçimleri için oylama tamamlandı.

Buna ek olarak, Adigey’de bölgesel ve yerel seçimler de yapıldı — cumhuriyet sakinleri, Devlet Konseyi-Khase milletvekillerini ve belediyelerin temsil organlarını seçti.

Adıge Cumhuriyeti Tlışhası Kumpıl Murat “Oylamaya aktif katılımlarından dolayı Adıgey sakinlerine teşekkür ediyorum! Nihai katılım sonuçları, cumhuriyet sakinlerinin yüksek sivil faaliyet gösterdiğini gösterdi. Seçmenlerin ezici çoğunluğu Birleşik Rusya partisini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Vladimirovich Putin’in gidişatını destekledi, -dedi.

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi