ШъунаIэ тешъудз!

Лъытэныгъэ зыфэтшIырэ тигъэзетеджэ лъапIэхэр!

Мы илъэсым щыIэщтхэ хэдзынхэм япхыгъэу шышъхьэIум и 27-м къыщыублагъэу Iоныгъом и 16-м нэс телевидениемкIэ программэр тигъэзет ишэмбэт къы­дэкIыгъу ары зэрытыщтыр.

Iоныгъом и 17-м, бэрэскэшхом къыдэкIыщтым, шъузэресагъэу, программэр дэлъыщт.

«Адыгэ макъэм» иредакций.