ЯщэкIэнэрэ гъогууанэм имэфэкI

Я 30-рэ туристическэ маршрутэу «По Западному Кавказу» зыфиIоу Адыгеим икIэу, къушъхьэу Фыщт пхырыкIэу, хы ШIуцIэм нэсырэм бэдзэогъу мазэм июбилеигъ, ар … Читать далее ЯщэкIэнэрэ гъогууанэм имэфэкI