27 haziran gençlik bayramı

Değerli dostlar!

Gençlik bayramınızı kutluyoruz!

Gençlik insanların umutla dolu olduğu geleceklerini şekillendirecek kararlar aldıkları yaşamın en güzel dönemlerindendir. Gençlerin hayatın çeşitli alanlarında yeteneklerini gösterme olanakları ne kadar çok olursa o kadar iyidir.

Bu bağlamda devletin yürüttüğü gençlik politikası da gençlerin yaşamda layık oldukları yeri edinmeleri, ülke ve cumhuriyetimizin sorunlarının çözümüne aktif katılımlarının sağlanması üzerinedir.

Bu yüzden Adıgeyde amaca yönelik belirli programlar yürütülüyor, spor, bilim, kültür alanlarında gerekli alt yapı çalışmaları tamamlanıyor, gençlerin iş bulmasında, uzman ve genç ailerin desteklenmesinde çeşitli faaliyetlerde bulunuluyor.

Gençlerin de katılımı ile bu alanda pek çok şey yapılıyor. Delikanlılarımız, genç kızlarımız cumhuriyetin sosyal, ekonomik, siyasi yaşamında azımsanmayacak katkılarda bulunuyorlar, siyasi, kültürel etkinliklerin organizasyonlarına aktif katılım gösteriyorlar.

Pandemi sürecinde halka yardım konusunda gençlerimizin gösterdiği destekten dolayı onlara teşekkür ediyoruz.

Emektar yaşlılarımızn yerlerini güven duyduğumuz aktif faal gençlerin doldurduğu da gözler önünde. Bunun bize gösterdiği şey ise Adıgeyin gelecekte de stabil olarak gelişimini sürdüreceğidir.

Kıymetli dostlar!

Bayram vesilesi ile bir defa daha sizleri tebrik ediyoruz!

Sağlık, esenlik içerisinde, iyi bir yaşama sahip, mutluluğa hiç hasret duymadan, daimi bir özgüven içerisinde daha da ilerlemeniz, başladığınız hayırlı tüm işlerinizin başarıya ulaşması temennisinde bulunuyoruz!

Adıge Cumhuriyeti Tlışhası, RF Rusya Birlik partisi Adıgey bölgesi genel sekreteri Kumpıl Murat

Adıge Cumhuriyeti Meclisi -Xase başkanı Vlademir Narojne

Çeviri; Açumıj Hilmi