Seçim hazırlıkları

Adıge Cumhuriyeti Merkez Seçim Kurulunun 101. toplantısında seçimlerle alakalı 10 ana başlık ele alındı.

Toplantıyı AC Merkez Seçim Kurulu başkanı Semegu Nurbıy yönetti.

AC Merkez Seçim Kurulu Başkan Yardımcısı Yelena Mayor AC Meclisi-Xase milletvekili seçimleri için seçim fonundan salınan para ve bunun nasıl kullanılması planlandığı hakkında bilgi verdi. Bu konuda 2016 yılında yayınlanan kararnamede çeşitli değişiklikler yapılmıştı, bu yüzden planlamanın yeniden yapılanması hakkında karar aldılar.

Ayrıca bilgi iletişimi ve  olası çeşitli anlaşmazlıkların çözümlenmesi için bir çalışma grubu oluşturulması kararı da alındı. Bu grupta yer alacaklar belirlendi.

Merkez Seçim kurulu sekreteri Hatsatse Fatim, seçim yürütme aparatı başkanı Sihu Azemat 19 eylül tarihinde yapılacak seçimlerle alakalı çeşitli başlıklardaki konuları ele aldı. Seçimlerin tarafsız, adil ve şeffaf yürütülmesi için gerekli her türlü çalışmanın yapılması üzerine hemfikir oldular.

DEYLEKO Aniyet

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi