İş görüşmesinde bulundular

Adıgey Tlışhası Kumpıl Murat Rusya Federasyon Konsey Tüzüğü, Meclis işleri Organizasyon Komitesi Başkanı, Rusya Tüketici Birliği Merkez Konseyi Başkanı Vyaçeslav Timçenke ile AC Hükümet binasında bir araya geldi.

Adıge Cumhuriyeti yöneticisi Adıgeyde gerçekleştirilen tüketici haklarının daha iyi kollanması ve geliştirilmesini ele alan toplantı ile alakalı olarak senatörle görüştü.

Kumpıl Murat’ın tesbitine göre RF senatörünün iştirak ettiği toplantı neticesinde Adıgey ve RF Konseyi arasında uzun döneme dayalı ilişkilerin daha da gelişmesi mümkün olacak.

Kumpıl Murat «Rusya Federasyon meclis başkan Valentina Matviyenke ve bölgeler palatası sayesinde sosyal ve altyapısal pek çok sorun çözümleniyor. Adıgey senatörleri Oleg Seleznev ve Hopserıko Murat bu konularda yoğun çalışıyorlar. Federal meclis komisyonlarının toplantıları defalarca cumhuriyetimizde gerçekleştirildi. Bu günlerde tüketici haklarının daha iyi korunmasına dair düzenlenen toplantının da cumhuriyet yaşayanlarımızın hayatlarının daha da iyileştirilmesine hizmet edici olacağından şüphe duymuyorum», — dedi.

Vyaçeslav Timçenke’nin tesbitine göre, senatörlerin çalışmalarında en öne aldıkları şey Rf Başkanının öne çıkardığı hususlar.

Senatör « Günümüz normlarına uygun toplumsal düzenin inşası için halkın faydalarının gözetilmemesi söz konusu olamaz. Bu konuda Rf Başkanı Vlademir Putin’in defalarca verdiği demeçler var. Toplumumuzun en çok üzerine durduğu hususlardan birisi halkın haklarının korunmasıdır », — dedi.

Adıge Cumhuriyeti Tlışhası Basın Bürosu

Özet çeviri; AÇUMIJ Hilmi