13 Mayıs Ramazan Bayramı

Saygıdeğer Adıge Cumhuriyeti yaşayanı müslümanlar!

Kıymetli memlekettaşlarımız!

Ramazan ayının bitmiş olması ve bayramınız için sizleri kutluyoruz!

Uzun asırlardır bu bayram insanların yüreklerine iyilik, merhamet, saygı ekiyor, ülkemizde yaşayan ulusların kültürünü zenginleştiriyor, islam dininin sahip olduğu iyilikleri gözler önüne seriyor.

Bayramın Müslümanların maneviyatını güçlendirmeye, insancıllık ve merhamet duygularının gelişmesine vesile oluyor, asırlar boyunca süren komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesini, yardıma muhtaç olanlara destek olunmasını teşvik ediyor.

Toplumumuzun maneviyatının güçlenmesinde, etnisiteler, dinler arasındaki anlaşının pekişmesinde, gençlerin hümanist yetişmesinde Adıge Cumhuriyetinde yaşayan Müslümanlar ellerinden geleni yapıyor.

Kıymetli dostlar, mutluluk ve esenlik içerisinde iyi yaşamanız temennisinde bulunuyoruz! Bayram her bir aileye barış, huzur, anlaşı sağlık getirsin!

Adıge Cumhuriyeti Tlışhası, Rusya Birlik partisi Adıgey Bölgesi Genel Sekreteri Kumpıl Murat

Adıge Cumhuriyeti Devlet Meclisi — Xase Başkanı Vlademir Narojne

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi