ЧIыпIэр ыбгынэрэп

ЯтIонэрэ купым хэт футбол клубхэу хэгъэ­гум изэнэкъокъу хэлажьэхэрэм я 26-рэ зэIукIэ­гъу­хэр мэлылъфэгъум и 27-м яIагъэх.

Мыекъопэ «Зэкъошныгъэр» Ростов-на-Дону СКА-м щыде­шIагъ.

Зэгъэпшэнхэр

«Спартак» — «Динамо» — 2:0, «Черноморец» — «Махачкала» — 3:0, «Биолог» — «Кубань» — 0:1, СКА — «Зэкъошныгъ» — 3:0, «Легион» — «Форте» — 1:0, «Краснодар-3» — «Мэщыкъу» — 3:1, «Кубань-Холдинг» — «ТIуапсэ» — 3:0, «Ессентуки» — «Интер» — 1:2.

ЧIыпIэхэр

1. «Кубань-Холдинг» — 61
2. «Кубань» — 59
3. «Черноморец» — 53
4. СКА — 50
5. «Легион» — 50
6. «Анжи» — 38
7. «Форте» — 34
8. «Спартак» — 34
9. «Махачкала» — 33
10. «Динамо» — 32
11. «Мэщыкъу» — 29
12. «Краснодар-3» — 25
13. «Биолог» — 21
14. «Зэкъошныгъ» — 19
15. «Интер» — 18
16. «Ессентуки» — 13
17. «ТIуапсэ» — 10.

«Зэкъошныгъэм» я 14-рэ чIыпIэр къыбгынэн ылъэкIырэп. Зичэзыу ешIэгъухэри псынкIэ къыфэхъущтхэп. Арэу щытми, гъэхъагъэ ышIынэу, зэнэкъокъум щылъыкIотэнэу фэтэIо.

ЖъоныгъуакIэм и 4-м «Зэ­къошныгъэр» «Легион» Махачкала Мыекъуапэ щыIукIэщт.