Республикэр гупчэ хъугъэ

Адыгэ Республикэр кушъхьэфэчъэ спортым игупчэ хъугъэу Урысыем щалъытэ.

— Мэфэ заулэкIэ узэкIэIэбэжьмэ, Урысыем иныбжьыкIэхэм, бзылъфыгъэхэм язэнэкъокъу тиреспубликэ щы­кIуагъ, — къытиIуагъ Адыгеим кушъхьэфэчъэ спортымкIэ и Федерацие ипащэу Анатолий Лелюк. — Типшъашъэхэм медальхэр къахьыгъэх, тагъэгушIуагъ.

Мэлылъфэгъум и 20-м Урысыем ибзылъфыгъэхэм язэнэ­къокъу Мыекъопэ районым щырагъэжьэщт. Купым хэтхэу апэрэ мафэм яIэпэIэсэныгъэ къагъэлъэгъощт. Шъхьэзэкъо зэнэкъокъухэр, нэмыкI зэIукIэгъухэр Адыгэ Республикэм щызэхащэщтых.

 

Адыгэ Республикэм испорт еджапIэ зыщызыгъасэхэрэ Елизавета Ошурковар, Александр Евтушенкэр, СтIашъу Мамыр, Александр Куликовскэр, фэшъхьафхэри Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэхэм ахэтых, зэнэкъокъухэм зафагъэ­хьазыры.