Kendilerini geliştirdiler

Adıgey ve Krasnodar Eyaleti Müslümanları Din İşleri İdaresinin ön ayak olması ile 2-4 Nisan tarihleri arasında imamlar için kurs açıldı. Bu etkinliğin amacı ise imamların kendilerini geliştirmeleri idi ve 20 kişi kursa katıldı.

Etkinlik çalışması öncesi yapılan toplantıda Adıge Cumhuriyeti Tlışhası adına AC ulusal işler, yurt dışında yaşayan soydaşlar ve basından sorumlu komite başkanı Şhalaho Asker bir konuşma yaptı.

Din İşleri İdaresi — Dini konularda derin bilgi sahibi olan, Adıgey ve Krasnodar Eyaleti din işleri idaresinde çalışanlar kurs verdiler. Çeşitli konularda, iman, müslüman ailelerde aile içi ilişkiler vd. konularda kurs verildi. Bunun yanısıra imamların kur’an, ezan ve çeşitli duaları okuyuşları denetlendi, — şeklinde bilgi verdi..

Kurs çerçevesinde bir yuvarlak masa toplantısı da düzenlendi. Yuvarlak masa toplantısının konusu  XVIII. Yüzyıldan başlayarak XX. Yüzyılın başlarına dek Kuzey Kafkasyadaki eğitim ve bilimin durumuydu.

ÇARE Fatim

Çzet çeviri; AÇUMIJ Hilmi