Финалныкъом хэхьащтхэр зэнэкъокъух

Урысыем баскетболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ клубхэу суперлигэм ия 2-рэ куп хэтхэр а 1 — 5-рэ чIыпIэхэм афэбанэх.

Апэрэ зэIукIэгъухэу Тамбов щыкIуагъэхэм Мыекъопэ «Ди­намо-МГТУ-р» ахэлэжьагъ. Зэ­IукIэгъуи 4 иIагъ, зы текIоныгъэ къыдихыгъ.

КIэуххэр

«Барнаул» — «Динамо-МГТУ» — 92:61, «Динамо-МГТУ» — «Чебоксарские Ястребы» — 86:101, «Динамо-МГТУ» — «Металлург» — 79:97.
«Тамбов» — «Динамо-МГТУ» — 82:87 (17:21, 21:18, 27:25, 17:23).
«Динамо-МГТУ»: Чичайкин — 9, Суслов — 2, Рябов, Александров — 21, Гапошин — 8, Чаленко — 10, Широков — 2, Еремин — 8, Князев — 13, Кочнев — 14.

— Зэнэкъокъум апэрэ чIыпIэр щызыIыгъ «Тамбовым» дэгъоу тыдешIагъ, — къыти­Iуагъ «Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Андрей Синельниковым. — Хъагъэм Iэгуаор радзэзэ, И. Александровым, Ю. Кочневым, А. Гапошиным, нэ­мыкIхэм щысэшIу къагъэлъэ­гъуагъ. Финалым и 1/4-м тыхэ-хьагъ, зичэзыу зэIукIэгъухэм зафэтэгъэхьазыры.

«Тамбовым» иешIакIоу И. Ва­сильевым очко 20, В. Бирдиным 18 зэIукIэгъум къыщахьыгъ.

ЧIыпIэхэр

1. «Тамбов» — 42
2. «Металлург» — 41
3. «Барнаул» — 41
4. «Чебоксарские
Ястребы» — 40
5. «Динамо-МГТУ» — 36.
«Динамо-МГТУ-р» гъэтхапэм и 26-м «Чебоксарские Ястребы» Мыекъуапэ щыIукIэщт, и 30-м ятIонэрэ ешIэгъур Чебоксары щыкIощт.