«Адыиф-2-м» итекIоныгъэхэр

Урысыем гандболымкIэ ибзылъфыгъэ клуб­хэу суперлигэм щешIэхэрэм яныбжьыкIэ коман­дэ­хэр апшъэрэ купым щызэнэкъокъух.

Мыекъопэ «АГУ-Адыиф-2-р»
я 9 — 18-рэ чIыпIэхэм афэбэнэрэ купым хэт.

ЕшIэгъухэр

«АГУ-Адыиф-2» — «Олимп» Тольятти — 37:24 (18:14).
«Адыиф-2»: Никулина — 7, Логвиненко — 6, Куцевалова — 6, Казанджян — 6, Къэбж — 2.
ЯтIонэрэ зэIукIэгъур
«Адыиф-2» — «Олимп» — 33:24 (18:13).
«Адыиф-2»: Логвиненко — 8, Никулина — 5, Казанджян — 5, Кожубекова — 5, Казиханова — 4.
«Олимпым» къыхэщыгъэхэр: Быкова — 4, Салахова — 4, Кужлина — 4.

Ящэнэрэ зэIукIэгъур

«Адыиф-2» — «СШ N 13-Алиса» Уфа — 33:18 (17:6).
«Адыиф-2»: Никулина — 9, Казанджян — 6, Логвиненко
— 4.

Я 4-рэ зэIукIэгъур

«Адыиф-2» — «СШ N 13-Алиса» — 34:20 (14:11).
«Адыиф-2»: Никулина — 7, Куцевалова — 7, Къэбж — 4, Цепова — 4, Кожубекова — 4.
«Алисэм» къыхэщыгъэр: Даш­кина — 8.

Зэтэгъапшэх:
1. «АГУ-Адыиф-2» — 31
2. «Олимп» Т — 22
3. «Звезда-УОР» З — 20
4. «Ростов-Дон-3» — 19
5. «Ставрополье-СУОР» — 18
6. «ЦСКА-3» — 17
7. «Динамо-3» — 16
8. «Луч-2» — 15
9. «СШ N 13-Алиса» — 13
10. «Кубань-3-ДЮСШ» — 9.

«АГУ-Адыиф-2-м» итренер шъхьаIэу, Урысыем изаслуженнэ тренерэу Александр Реввэ зэрилъытэрэмкIэ, тиешIэкIо ныбжьыкIэхэм яIэпэIэсэныгъэ ха­гъахъо. Анахь дэгъоу ешIэхэрэ Ангелина Куцеваловар, Юлия Кожубековар, нэмыкIхэри суперлигэм хэт клубэу «Адыифым» изэIукIэгъухэм ахэлажьэх.

Гъэтхапэм и 27 — 28-м «Адыиф­-2-р» «Луч-2» Москва Мыекъуапэ щыIукIэщт.