ЗэIукIэгъухэм апаублэжьы

Урысыем футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ футбол командэхэу ятIонэрэ купэу «Къыблэм» хэтхэм 2020 — 2021-рэ илъэс ешIэгъум хэ­хьэ­рэ зэIукIэгъухэм гъэтхапэм и 6-м паублэжьы.

«Зэкъошныгъэм» иешIэгъухэр
07.03
«Спартак» — «Зэкъошныгъ»
13.03
«Зэкъошныгъ» — «Динамо»
19.03
«Махачкала» — «Зэкъошныгъ»
24.03
«Зэкъошныгъ» — «Кубань»
28.03
«Интер» — «Зэкъошныгъ»
4.04
«Зэкъошныгъ» — «ТIуапсэ»
10.04
«Мэщыкъу» — «Зэкъошныгъ»
15.04
«Зэкъошныгъ» — «Форте»
21.04
Я 25-рэ ешIэгъухэм «Зэкъошныгъэр» ахэлажьэрэп.
27.04
СКА — «Зэкъошныгъ»
04.05
«Зэкъошныгъ» — «Легион»
10.05
«Краснодар-3» — «Зэкъош­ныгъ»
16.05
«Зэкъошныгъ» — «Кубань-Холдинг»
21.05
«Ессентуки» — «Зэкъошныгъ»
27.05
«Зэкъошныгъ» — «Биолог»
02.06
«Черноморец» — «Зэкъош­ныгъ»
09.05
«Зэкъошныгъ» — «Спартак»
15.06
«Анжи» — «Зэкъошныгъ».

ШъунаIэ тешъудз: апэу зыцIэ къетIогъэ командэхэм якъалэхэм зэIукIэгъухэр ащыкIощтых.

Командэхэр ешIэгъу 34-мэ ахэлэжьэщтых. 2020 — 2021рэ илъэс зэнэкъокъур футбол коман­дэхэм бэдзэогъум и 15-м аухыщт.

Мыекъопэ футбол клубэу «Зэ­къошныгъэм» иешIэгъухэмкIэ тигъэгушIонэу, игъэхъагъэхэм ахигъэхъонэу, стадионым тIысыпIэ нэкI имыIэжьэу зэIукIэгъухэр Мыекъуапэ щыкIонхэу фэтэIо.