AC Tlışhası Müze Genel Müdürü ile görüştü

Adıge Cumhuriyeti Tlışhası Kumpıl Murat Doğu Halkları Sanatı Devlet Müzesi Genel Müdürü Aleksandr Sedov ile görüştü. Toplantıya Adıge Cumhuriyeti Kültür Bakanı Avutle Yure de iştirak etti.

Taraflar gelecekteki işbirliği, Müzenin Kuzey Kafkasya bölümü Adıgey Şubesinin cumhuriyetimiz toplumsal ve kültürel etkinliklerine iştiraki, planlanan sergiler gibi konuları ele aldılar.

Müzenin Adıgey şubesinin ayakları üzerinde durması ve gelişmesi konusunda rahmetli müze müdüresi Kuşu Nefiset’in katkılarına değindiler. Adıge Cumhuriyeti Tlışhası ocak ayında O’nun vefatı ile cumhuriyetimizin büyük bir değerini kaybettiğini belirtti.

Kuşu Nefiset Doğu Halkları Devlet Sanat Müzesi Kuzey Kafkasya Bölümü Adıgey Şubesi yöneticiliğini 1997 yılından vefatına dek yürüttü. Mesleğine vakıf, toplumsal hayatın aktif katılımcısıydı.

Kumpıl Murat; — Bu şube Güney Rusya bölgesinde kültürel ve bilimsel anlamda büyük bir merkez konumunu aldı. Daima yeni ideaların hayata geçirildiği, sanat alanında ünlü kişilerin bir araya getirildiği, bu alanda yeni başlayanların toplandığı bir platform konumuna geldi. Halka sanatsal dünya bakışının aşılanmasında, gelecek nesillerin sanatla iç içe yetişirilmesinde bunların büyük önemi vardır.

Cumhuriyet idarecisi, Doğu Halkaları Devlet Sanat Müzesi ile gelecekte de ilişkilerin daha pekiştirilmesi konusunda hazır olduklarını belirtti. Adıge Cumhuriyeti Ulusal Müzesinde de tadilat çalışmaları son hızla devam ettiriliyor. Kumpıl Murat müzelerin çalışmalarının kapsamlı hal almasının bölgemizde tarihi-kültürel yaşamın güçlendirilmesine hizmet ettiğini de belirtti.

Aleksandr Sedov Kuşu Nefiset’in vefatı sebebiyle Adıgey yaşayanlarına taziyelerini iletti. Şubenin çalışmalarına katkısı ve ilgisinden dolayı Cumhuriyet liderine teşekkür etti. İlişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiğinin de altını çizdi.

Söz konusu müze 1918 yılında kuruldu. Müzenin Kuzey kafkasya dalı Adıgey Şubesi ekim 1985 tarihinde açıldı. Müzenin ilk yöneticisi sanat araştırmacısı, bilimadamı, Adıge Cumhuriyeti onursal sanatçısı Kuşu Aslandı. 1997 yılından itibaren ise bu görevi Kuşu Nefiset yürüttü.

Günümüz itibariyle şube 10500 esere sahip. Bu eserler arasında antik sanat eserleri büyük yer tutuyor.  Hatırlatacak olursak arkeolojik çalışmalar neticesinde  milattan önce V — VI yüzyıllarda Kuzey Kafkasyada yaşamış olan Meotlara ait eserlere müze sahip.

Şubenin arşivinde ikinci büyük kısım ise çağımız dönemine ait eserler. Güney Rusya halklarına ait eserler de mevcut.

Adıge Cumhuriyeti Tlışhası Basın Bürosu

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi