Soydaşlarımızla yakından ilgileniliyor

‘Yurtdışında yaşayan soydaşlarımızın gönüllü olarak Adıgeye geri döndürülmesine yardımcı olunması’ isimli devlet programının yürütülüşünden sorumlu kurumlar arası komisyon toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıyı Adıge Cumhuriyeti Başbakan yardımcısı Natalya Şirokova yönetti.

Başbakan yardımcısı açılış konuşmasında, Rusya federasyonu programı olan bu çalışmanın cumhuriyetimizde üç yıldır yürütüldüğünü belirtti. Bu devlet programının yaşama geçirilmesi için ilgili her kurum ile anlaşma yapıldı. Natalya Şirokova geçen yıl yapılanlar ışığında, içinde bulunduğumuz yıl, üzerinde durulması gereken konuları ele almanın gerektiğini söyledi.

Toplantıda ilk ele alınan konu  ‘Yurtdışında yaşayan soydaşlarımızın gönüllü olarak Adıgeye geri döndürülmesine yardımcı olunması’ isimli devlet programı kapsamında  2020 yılında yapılanlardı. Bu konu hakkında yurtdışında yaşayan soydaşlar ve basından sorumlu komite başkanı Şhalaho Asker bilgi verdi.

O’nun belirttiğine göre, program 2019 yılının ikinci yarısından itibaren cumhuriyetimizde yürütülüyor, buna 2021 yılı da dahil. Bu program, yurtdışında mesleklerinde uzman soydaşlarımızın bölgemize geri getirilerek cumhuriyetimizin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmalarına hizmet ediyor.

Yukarıda adını andığımız komite programın yürütülmesinden sorumlu. Göç işleri dairesi ise kendisi ile alakalı işlemleri yürütüyor.

Bu programa katılanların Adıgey içerisinde bulunan tüm yerel idareler ve kentlerde yaşama hakları var. Soydaşlarımızın Adıgeye göç etmelerini teşvik ve Adıgeydeki yaşama adapteleri, iş bulmaları konularında ilgili devlet kurumu bir devlet programı oluşturdu. Bunun yanısıra göç edenlerin konut bulmaları konusunda bir sefere mahsus parasal destek ve yurtdışındaki eğitimlerinin  denkliğini kanıtlamaları için gereken masraf karşılanacaktır.

Şhalaho Asker; ‘— 2020 yılında 40 soydaşımızı getirme kararı almıştık: Programdan faydalanmak isteyen 10 kişi ve ailelerine mensup 30 kişi. Fakat çeşitli sebeplerden dolayı bu amacımızı gerçekleştiremedik. Bunlardan bir tanesi Koronovirüs salgını nedeniyle devlet sınırlarınıın kapatılmış olmasıydı. 30 aralık 2020 tarihi tibariyle Adıge Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Göçmen İşleri İdaresi müracaat sırasına 12 kişi ve ailerinden 35 kişi alınmıştı. Bunlar incelendi ve her biri için uygun  değerlendirme yapıldı. Programa dahil edilmiş 11 kişi ve ailelerinden 26 kişi ye yurtdışında bulunan tam yetkili organlarca (Tascikistan, Kazakistan, Ukrayna, Kırgızyadan olanlara) evrakları verildi, fakat pandemi sebebiyle sınırların kapalı oluşundan dolayı Rusyaya gelemediler. Programa katılmış 9 kişi ve onların aileleri oturma iznine sahipler. Bunlardan 4 kişiye konut bulmaları için tek sefere mahsus para desteği verildi, 5 kişiye de konut bulundu. Soydaşlarımızın yerleşmek için en çok seçtikleri bölgeler ise Mıyekuape kenti ve Tahtamıkuaye rayonu’ dedi.

 Bu arada şunu da belirtmeliyiz, programa dahil olanlar kendileri çabaları ile de iş arayabilir, özel işletmelerde, tarımsal firmalarda iş bulup bunu belgelendirebilir de.

Söz konusu devlet programının yaşama geçirilmesi için Komiteye bağlı bir sivil konsey ve komisyon oluşturuldu. Günümüz itibariyle soydaşlarımıza ulaşma gayreti içerisindeler. Bu amaçla komite bir internet sitesi oluşturdu, İş Bulma kurumunuun Adıgey Cumhuriyeti Dairesi ‘Soydaşlar’ isimli duyuru sistemi vasıtasıyla iş ilanları da yayınlamakta.

Toplantıda ele alınan konular ile alakalı gerekli kararlar da verildi.

Ç’ARE Fatim

Fotoğraflar AŞINE Aslan tarafından çekildi

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi