18 Şubat — Adıgey’in işgalden kurtuluş günü

Büyük Memleket Savaşının saygıdeğer gazileri!

Saygıdeğer Adıge Cumhuriyeti yaşayanları!

18 Şubat 1943 günü Afıpsıp ve Pseytuk köylerinden faşistlerin çıkartılması ile Adıgey işgalden kurtarılmıştı. 1942 ağustos ayından itibaren işgale uğramış olan Adıgeyi askerlerimiz kurtardılar.

İkinci dünya savaşı esnasında Adıge Otonom Bölgesi yaşayanları düşmana sert bir karşı duruş gösterdi. Otonom bölgede 9 partizan grubu oluşturuldu: Mıyekuapede 2, rayonlarda 7 grup. Bu gruplar 200’ü aşkın operasyon gerçekleştirdi, 2500 kadar Alman asker ve subayını öldürdüler, zırhlı ve zırhsız araçlar, 60 kadar uçak, 3 köprü, cephanelik, 400 metre tren yolu, 33 kilometre uzunluğunda telgraf-telefon hattı imha ettiler.

Askerlerimizin büyük cesaret ve ülkelerine sadakat içinde oluşlarının da bunlar birer kanıtı. İkinci dünya savaşı esnasında memlekettaşlarımızın gösterdiği kahramanlık, zafere olan büyük katkıları Adıgeyin sonraki tüm nesillerini birbirine bağlayan bir geçmiştir.

Saygıdeğer memlekettaşlarımız!

Adıgeyin faşist işgalcilerden kurtarılışın 78. yıldönümü dolayısıyla hepinizi yürekten kutluyoruz!

Daima barış içerisindeki gökyüzü altında, iyi bir yaşam, güzel-hoş namına ne varsa eksikliğini çekmemeniz temennisinde bulunuyoruz.

Değerli  gazilerimiz saygıyla önünüzde eğiliyor, sağlık ve esenlik içerisinde olmanız, ömrünüzün uzun olması, ailelerinizde anlaşı ve hoşgörünün hakim olması temennisinde bulunuyoruz!

Adıge Cumhuriyeti Tlışhası, Rusya Birlik Partisi Adıgey Bölge Sekreteri Kumpıl Murat

Adıge Cumhuriyeti Devlet Konseyi-Xase başkanı Vlademir Narojnıy

Çeviri; Açumıj Hilmi