Adıgey Tlışhası Bakanlar Kurulu Toplantısına katıldı

Adıge Cumhuriyeti Tlışhası bakanlar kurulu toplantısında cumhuriyetimizin sosyo-ekonomik kalkınması konusunda bakanlıkların sunduğu raporları dinledi.

Toplantıya AC. Meclisi-Xase Başkanı Vlademir Narojne, Adıge Cumhuriyeti Başbakanı Genadiy Mitrofanov, bakanlar ve ilgili kurum idarecileri katıldı.

Cumhuriyet Tlışhasının üzerinde durduğu husus ise Rf Başkanı Vlademir Putin’ce belirlenmiş vazifelerin yerine getirilişi konumunda region kurumlarının çalışmalarının daha da güçlendirmesinin gerekliliğiydi. Öncelik ulusal projelerin, devlet programlarının, cumhuriyet kalkınmasına hizmet edici özel programların yürütülmesidir.

Adıge Cumhuriyeti başbakanının belirttiğine göre bu yıl ulusal projeler kapsamında cumhuriyetimize 3,3 milyar ruble salındı. Adıge cumhuriyetinin sosyo-ekonomik gelişimine hizmet edici özel projelerden Şhaguaşenin Maykop kent parkı yanındaki kısmının sahil şeridinin güçlendirilmesi konusunda yarışma ilanı verildiği belirtildi.  Krasnooktyarbskaya kasabası Otomatik Gaz Dağıtım Merkezi’nin yenilenmesi konusunda devlet ekspertizasyonu gerçekleştiriliyor.

Kumpıl Murat;  « Ulusal ve özel kalkınma projeleri kapsamında yer alan binaların-tesislerin inşası veya yenilenmesi için bakanlar ve ilgili kurumlar arasında gereken anlaşmaların ivedilikle yapılması gerekiyor. Proje ve diğer gerekli dökümantasyonun hazırlanması ve zamanında projelerinn teslimi konusunda yapılması gerekenler hızlandırılmalı. Altyapı ve sosyal öneme haiz tesis-binalar zamanında teslim edilmeli », — dedi.

Toplantıda ekonomi, maliye, imar, sağlık, sosyal haklar, eğitim, tarım, elektronik işlemlerin yaygınlaştırılması, kültür vd. konularda ilgili bakanlıklar da sunumlarda bulundu.

Toplantıda Adıge Cumhuriyeti Tlışhasının geçtiğimiz haftaki Koşhable rayonu gezisi değerlendirmeleri de yapıldı. Tlışha bakanlar ve yerel idareyi rayon merkezine uzak yerleşkelerdeki sosyal tesislerin daha iyi faaliyet göstermesine dikkat edilmesi talimatında bulundu. Bu bağlamda birincil öncelikli olan husus köylerde  eczahane ve halkın ihtiyaç duyduğu gıda vb. malzemelerin satıldığı dükkanların bulunması gerekliliği. Bunun yanısıra köy yollarınnın durumu, yol aydınlatmaları, komünal hizmetlerin çalışmalarının denetlenmesi de önemli.

Cumhuriyet Tlışhası salgın hastalığın Adıgeyde gerilemeye başlaması sebebiyle Pandemi döneminde alınan tedbirlerin gevşetilmeye başlanması hususunu ayrıca ele aldı. Adıge Cumhuriyeti Rushıfzısıhha kurumu idarecisi Sergey Zavgorodne’nin belirttiğine göre Adıgey Rusya da Koronovirüsün yoğun yayılım göstermediği bölgeler arasında. Kumpıl Murat bu durum sebebiyle Koronovirüsle mücadele merkezine sportif, kültürel faaliyetler, lokanta vb. ile alakalı alınan tedbirlerin gevşetilmesi hakkında çalışmaları, gereken kararın hazırlanması talimatını  verdi.

Adıge Cumhuriyeti Tlışhası Basın Bürosu

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi