«Güçleniyor oluşumuzu yüreklerine sindiremiyorlar»

Rf. Başkanı Vlademir Putin basın kuruluşları genel yayın yöneticileri ile yaptığı toplantıda; — Rusyanın gücü hep artmakta, bununla birlikte buna engel olmak isteyenler daha da aktifleşiyor. Ayaklarımız üzerinde dikilmeye başladığımızda bundan hoşlanmayanlar da peşimize düştüler. Biz daha güçlendikçe, böylesi politikalarını daha da arttırıyorlar, —  dedi.

Devlet başkanı bu yakınlarda kanun dışı bir şekilde çeşitli yerlerde yapılan mitinglerle alakalı olarak konuşmasında, Rusyanın gelişiyor olmasını yüreğine sindiremeyenler çoklar, makam-mevki peşinde olup bundan ve her türlü imkandan faydalanıyorlar şeklinde açıklama yaptı.

İnsanlar geçmişte yaşamlarının nasıl olduğundan ziyade yarınlar için daha da kaygılanıyorlar. Devletin çalışmalarını değerlendirirken yarınlar için yapılanlara daha önem veriyorlar. Rf. Başkanının ön ayak olduğu ulusal projeler yarınların daha iyi olmasına hizmet ediyor. Devlet başkanı konuşmasında bunları da belirtti.

Devlet Başkanı bunların altını çizdi; — Ya pandemi sebebiyle ya da başka sebepler nedeniyle insanlar daha zorlu yaşar oldu, pek çok sorunları var, parayı yetiremiyorlar. Bu yüzden insanların sıkıntılarını anlamamız gerekiyor. Bütün bunlar onları, sabredemez, her şeyi dert edinir, yönetimi, idarecileri hoş görmez duruma getirdi. Avrupa, batı, Rusyanın güçleniyor olmasından hoşlanmayanlar da bu durumu kullanmak istiyorlar. Burada da böyleleri var… Onlar da kullanıyor… Koronovirüs başladığında hiç bir şey yapamayacağımızı, bu konuda hiç bir değerimiz olmadığını sandılar. Biz ise becerdik. Diğer devletlerden daha fazla, daha da iyi mücadele edebildik.

Rusya da hastalığı kapanların oranı yüzde 12. Batı da ise bu oran yüzde 45’lere dek ulaştı. Bulaşıcı hastalığın ilk başladığı günler ile kıyaslanacak olursa virüsten korunmak amaçlı kullanılan giysi vd. üretimini Rusyada 20 kat arttırdık.  Sağlık sistemi olarak Avrupa ve ABD ile durumumuzu kıyaslayacak olursak çok daha çabuk virüsle mücadele ortamı oluşturduk.

Vlademir Putin; — Rusya bilimadamları aşı buldular. Bu büyük bir başarı, sadece bu değil başka pek çok başarımız var… İşte bunları yüreklerine sindiremiyor, bizi durdurmak amaçlı politikalar üretiyorlar, — dedi.

Devlet başkanı ülkemizin tarım sektöründeki başarıları ile de onur duyulası konumda olduğunu belirtti. Bunda da devlet kurumlarının büyük katkısı var, çünkü sektör devletin sağladığı pek çok destekten mahrum olsaydı yalnız başına bu sonuçlara ulaşamazdı.

Özet Çeviri; AÇUMIJ Hilmi