«Динамо-МГТУ-м» тегъэгугъэ

Мыекъопэ баскетбол командэу «Динамо-МГТУ-р» хэгъэгум изэнэкъокъоу суперлигэм иятIонэрэ куп щыкIорэм хэлажьэ.ПэшIорыгъэшъ ешIэгъухэр аухынхэм фэшI командэ пэпчъ зэIукIэгъуи 3 — 4 къыфэнагъ. «Динамо-МГТУ-р» мэзаем и 18-м Барнаул, и 21-м Ростов-на-Дону ащешIэщт. Мэзаем и 28-м «Динамо» Ставрополь Мыекъуапэ къэкIощт.
— Зэнэкъокъум апэрэ чIыпIи 5 къыщыдэзыхыхэрэр финалым и 1/ 4-м хэхьащтых, — къы­тиIуагъ «Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьа­Iэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Андрей Синельниковым. — Адыгеим икомандэ апэ ишъыщтхэм ахэфэщтэу тэгугъэ. КIэух ешIэгъухэм зафэтэгъэхьазыры.
Илья Александровыр, Артем Гапошиныр, Николай Ереминыр, Максим Князевыр, фэшъхьафхэри дэгъоу ешIэх. КIэух зэIукIэгъухэм гъэхъагъэ ащашIынэу афэтэIо.
Зэтэгъапшэх
1. «Тамбов» — 30
2. «Барнаул» — 30
3. «Металлург» — 30
4. «Чебоксарские Ястребы» — 29
5. «Динамо-МГТУ» — 28
6. «Динамо» Ст – 26
7. «ЧебБаскет» — 25
8. «Русичи» — 23
9. «Барс-РГЭУ» — 22
10. «МицуБаскет» — 21
11. «Нефтехимик» — 21
Мекъопэ «Динамо-МГТУ-м» ешIэгъу 17 иIагъ, текIоныгъэ 11 къыдихыгъ. Зичэзыу зэIукIэгъу­хэм тяжэ.