Адыгеим и ЛIышъхьэ Никита Кучеровым фэгушIуагъ

ТичIыпIэгъу спортсменэу Никита Кучеровыр НХЛ-м ихоккеист анахь дэгъуи 10-мэ ясатыр хэуцуагъ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ спортсмен цIэрыIом ащкIэ фэгушIуагъ, республикэм исхэр ащ испортивнэ текIоныгъэхэм зэрарыгу­шхохэрэр инстаграмым ритхагъ.

— «Тампа — Бэй Лайтнинг» инападающэу Никитэ гъэрекIо иIоныгъо Стэнли икубок къыди­хыгъ. Спортсмен цIэрыIор щысэтехыпIэ зыфэхъу­рэ нэбгыришъэ пчъагъэхэр Адыгеим зэрисхэр, Мыекъуапэ къызыкIокIэ ащ IукIэхэ зэрашIо­игъор сэшIэ! ИчIыгу гупсэ Никитэ тыщежэ, — ритхагъ КъумпIыл Мурат инстаграмым.