Öne çıkan basın mensupları

Rusya Basın Gününde Adıge Cumhuriyeti Meclisi-Xase ödülleri basın mensuplarına verildi.

Meclis başkanı Vlademir Narojne etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada öncelikle ödül kazanan basın mensuplarının ve basın camiasının bayramını kutladı.

Vlademir Narojne; — Cumhuriyetimizde olan-biteni önemli haberleri halka sizler ulaştırıyorsunuz. Devlet ile toplum arasındaki ilişkide açık iletişim noktasına sizler sahipsiniz. Gelişme-başarılar yanısıra eksikliklere de sizler temas ediyorsunuz. Bu bulaşıcı hastalığın dünyayı kaplamaya başladığı zamandan beri yazdıklarınızla bunu defalarca gösterdiniz. Sağlık esenlik içerisinde olmanız, arzularınıza ermeniz temennisinde bulunuyorum, — dedi.

Adıge Cumhuriyeti Meclisi — Xase’nin en önemli nişanı olan ‘Kanun. Vazife. İnsanlık’ nişanı ve belgesi cumhuriyetimiz gazetesi Adıge Makh’da görevli kısım amiri Hut Nefset’e verildi.

Bunun yanısıra Meclis Takdirnamesi Sovyetskaya Adıgeya gazetesi Baş redaktör yardımcısı Avutle Ruslan’a, muhabir Tatyana Sidorina’ya, Adıge Radyo televizyon kurumu çalışanları Hajeko Marite’ye, Tatyana Belova’ya Maykop Televizyonu çalışanı Svetlane Abakumova’ya vd. verildi.

Daha sonra basın mensuplarının bayramını AC. Meclisi Başkan yardımcısı Şavo Asker ve Eğitim, Bilim, Gençlik, Basın ve STK’larla ilişkilerden sorumlu Komite başkanı Şevcen Tembot da kutladı

(Adıge Makh muhabiri)

Fotoğraf Artur Lavtenşleger tarafından çekildi

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi