Bölgemizin başarıları ile onur duyuyoruz

‘Adıgey. Övünç sebebi’ isimli proje cumhuriyetimizde başlıyor. Bu projenin ana yaklaşımı bölgemizde önem taşıyan ve övünç duyacağımız 10 başarı ve 2020 yılında ön plana çıkmış şahıslar hakkında bilgi aktarımıdır.

Cumhuriyetimizde övünç-kıvanç duyulacak başarılardan birisi 5,5 bin metrekarelik tıp merkezinin yapılması. Adıgeyde sosyo-ekonomik kalkınmaya hizmet programı kapsamına ait yapılan ilk bina bu. Projenin yaşama geçirilmesi için 227,5 milyon ruble harcandı.

Hatırlatacak olursak bu tesiste sağlığın korunması ile alakalı çeşitli organizasyonlar yer alıyor: Tıbbi rehabilitasyon merkezi, yetişkin ve çocuk diş sağlığı polikliniği, laboratuvar. Yukarıda adını andığımız organizasyonların iyileştirilmesi uzun zamandır gerekiyordu. Bu proje sayesinde bunun üzerinden gelindi.

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi