«Динамо-МГТУ-р» лъэкIуатэ

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ – «Барнаул» Алтай край – 77:65 (23:20, 16:16, 21:9, 17:20).
Тыгъэгъазэм и 2-м Адыгэ республикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх.

«Динамо-МГТУ»:Чичайкин — 18, Суслов — 2, Рябов, Александров — 6, Гапошин — 14, Еремин — 22, Князев — 13, Кочнев — 2.
Урысыем баскетболымкIэ изэнэкъокъоу суперлигэм щыкIорэм ия 2-рэ куп «Динамо-МГТУ-р» щешIэ. Зичэзыу зэIукIэгъухэм текIоныгъэр къащыдихи, апэ ишъыгъэхэм ащыщ хъугъэ.

— Ростов-на-Дону икомандэу «Барс-РГЭУ-м» зэнэкъо­къур къышIотхьыгъэми, дэгъоу тешIагъэу тлъытагъэп. Зэхахьэм зэфэхьысыжьхэр щытшIыгъэх. «Барнаул» къышIотхьыным фэшI ешIэгъур зэрэдгъэпсыщтым пэшIорыгъэшъэу тытегущы­Iагъ, — къытиIуагъ «Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Андрей Синельни­ковым.

«Барнаул» купым хэт командэ анахь лъэшхэм ащыщ, текIоныгъэр Мыекъуапэ къыщыдихын имурадыгъ. ХьакIэхэм ягухэлъхэр къадэхъугъэхэп. «Динамо-МГТУ-м» къыгъэлъэгъо­рэ ешIакIэм зэрэпэуцущт шIыкIэр Алтай краим икомандэ къыфэгъотыгъэп.

Адыгеим ибаскетбол клуб псынкIэу, зэгурыIоныгъэ хэ­лъэу ешIагъ. Хъурджанэм дэжь ешIакIохэр пхъашэу щыбанэхэзэ, хъагъэм Iэгуаор бэрэ радзагъ.
Ящэнэрэ едзыгъор тиешIакIохэм къахьи, зэIукIэгъум къэ­гъэзапIэ фашIыгъ, 77:65-у текIоныгъэр къыдахыгъ.

Зэтэгъапшэх

1. «Тамбов» — 15
2. «Динамо-МГТУ» — 14
3. «Барнаул» — 14
4. «Металлург» — 14
5. «Динамо» Ст — 13
6. «Чебоксарские Ястребы» — 13
7. «Русичи» — 12
8. «ЧебБаскет» — 11
9. «Нефтехимик» — 11
10. «МицуБаскет» — 9
11. «Барс-РГЭУ» — 9

Тыгъэгъазэм и 11-м «Динамо-МГТУ-р» Ставрополь щыIукIэщт «Динамэм».