Нахь гъэшIэгъон мэхъу

«Ставрополье» Ставрополь — «АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ — 36:22 (20:16).
ЗэIукIэгъур шэкIогъум и 21-м Ставрополь щыкIуагъ.

«АГУ-Адыиф», къэлэпчъэ­Iутхэр: Толмачева, Баскакова; ешIакIохэр: Клименко — 4, Краснокутская — 4, Кириллова, Серадская, Морозова — 4, Богданова — 5, Измаилова
— 3, Казиханова, Дмитриева, Кобл — 1, Кожубекова.

Ставропольем къыхэщыгъэ­хэр: Куршина — 8, Юрьева — 6, Никифорова — 4.

«Ставропольер» нахь псынкIэу ешIагъ, текIоныгъэм икъыдэхын нахь фэхьазырыгъ.

Зичэзыу зэIукIэгъу

«Динамо-Синара» Волгоград — «Лада» Тольятти — 20:26.

ЧIыпIэхэр

1. «Ростов-Дон» — 20
2. «Астраханочка» — 18
3. ЦСКА – 18
4. «Звезда» — 18
5. «Лада» — 14
6. «Ставрополье» — 6
7. «Кубань» — 6
8. «Университет» — 6
9. «Динамо» — 4
10. «Луч» — 4
11. «АГУ-Адыиф» — 2
12. «Уфа-Алиса» — 0.
«Адыифым» иешIэгъухэр
11.12
«Адыиф» — «Университет»
13.12
«Адыиф» — «Уфа»
19.12
«Кубань» — «Адыиф»
26.12
«Адыиф» — «Кубань»

Гандбол клубэу «Адыифым» зэIукIэгъухэм зафегъэхьазыры. «Университетым» ешIэгъухэр къашIуихьын ылъэкIыщтэу тэ­лъытэ. «Кубань» апэ итхэм ащы­щэп, ау ешIэгъухэр зэрэкIощтхэр къэшIэгъуае.

Медальхэм афэбэнэрэ командэхэр бэ мэхъух, суперлигэм щыкIорэ зэнэкъокъур нахь гъэшIэгъон хъущт.