Adıgey lideri yeni görevlendirmelerde bulundu

Önümüzdeki yıl Adıgeyin sosyo-ekonomik kalkınmasına hizmet edecek bir program yürütülecek. Program kapsamında yer alan hususlardan birisi ise Şhaguaşe nehrinin sağ ve sol yamaçlarının düzenlenmesi.

Adıgey liderinin yaptığı görevlendirme çerçevesinde ilgili alan ile alakalı yeni projeler yapılmaya başlandı.

Kumpıl Muratın başkanlığında bakanlar kurulu, Maykop belediyesi ve ilgili kurumların temsilcileri bir araya gelerek Şhaguaşe nehir yatağı projesini ele aldılar.

Kumpıl Murat « Bu özel programı destekler nitelikte federal yönetimin de yardımları ile cumhuriyetimiz için öneme haiz projelerin hayata geçirilmesine bu yıl başladık. Bunlardan bir tanesi ise kent parkının yanında bulunan Şhaguaşe nehir yatağının bu kısmında yapılacak düzenlemeler. Bu önemli projenin yaşama geçirilmesi için programın sağladığı olanaklardan tam anlamı ile faydalanmalıyız. », dedi.

Kent parkının yakınlarında Şhaguaşe nehrinin yatağı ve çevresinde yapılacak düzenlemelerde, yatağın güçlendirilmesi ile alakalı çalışmalarda, parkdaki yaya gezi alanlarında en uygun projenin seçilmesi talimatını verdi.

Adıge Cumhuriyeti Tlışhası Basın Bürosu

Özet Çeviri; AÇUMIJ Hilmi