Мыекъуапэ щапIугъэм зегъэхьазыры

Хэгъэгум игандбол бзылъфыгъэ командэхэу суперлигэм хэтхэм зичэзыу ешIэгъухэр яIагъэх.

Апэрэ чIыпIэм щыIэ «Ростов-Доным» ешIэкIэ дэгъу къе­гъэлъагъо. Командэм икъэлэп­чъэIутэу Виктория Калининар Мыекъуапэ щыщ, гандбол клубэу «Адыифым» щешIэщтыгъ. Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтэу В. Калининам Олимпиадэ джэгунхэм дышъэр къащыди­-хыгъ.

«Ростов-Доным» чъэпыогъум ыкIи шэкIогъум ешIэгъу къинхэр иIагъэх. В. Калининар IэпэIэсэныгъэ ин къэзыгъэлъэгъуагъэмэ ащыщ. Тыгъэгъазэм и 3 — 20-м Европэм гандболымкIэ изэнэ­къокъоу Даниемрэ Норвегиемрэ ащыкIощтым хэлэжьэнэу Виктория Калининам зегъэхьазыры.

«Ростов-Доныр» чъэпыогъу мазэм «Астраханочкэм» 27:22-у текIуагъ.

ЕшIэгъухэр

«Звезда» Звенигород — «Ставрополье» Ставрополь — 39:33, «Кубань» Краснодар — «Астраханочка» Астрахань — 21:28, «Университет» Ижевск — «Луч» Москва — 25:20, ЦСКА Москва — «Ростов-Дон» Рос­тов-на-Дону — 25:26, «Уфа- Алиса» Уфа — «Луч» Москва — 24:25, «Луч» — «Ставрополье» — 31:39.
Мыекъопэ «Адыифым» изичэзыу ешIэгъухэр шэкIогъум ыкIи тыгъэгъазэм зэхащэщтых.

ЧIыпIэхэр

1. «Ростов-Дон» — 18
2. «Астраханочка» — 18
3. «Звезда» — 16
4. ЦСКА — 14
5. «Лада» — 10
6. «Кубань» — 6
7. «Университет» — 6
8. «Динамо» — 4
9. «Ставрополье» — 4
10. «АГУ-Адыиф» — 2
11. «Луч» — 2
12. «Уфа-Алиса» — 0.