Gerektiğinde eve de gelecekler

Bölgesel ‘Yaşlı nesil’ isimli proje çerçevesinde  Adıgeyde bulunan MFC uzmanları yaşlıların ihtiyaç duydukları dökümanları hazırlamak üzere onları evlerinde ziyaret edecekler, ediyorlar.

Adıge Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bildirdiğine göre;  Yaşlı kimseler yerel idareler veya devlet kurumlarındaki işlerinin takibi ve yerine getirilmesi için evde kendilerine hizmet sunulması talebinde bulunan dilekçe verebilirler, Bu hizmet birinci ve ikinci derece özürlüler ile 80 yaşını aşmış kimseler için ücretsiz sunuluyor.

Bu hizmetin sunulmasındaki amaç günümüzde, pandemi ortamında halk içerisine çıkmaları risk taşıyan büyüklerimizin sağlıklarının korunması. Ayrıca ya yaşı ya da çeşitli özürleri sebebiyle gezmekte zorluk çekenler için de bu faydalı bir hizmet.

İçinde bulunduğumuz yıl içerisinde MFC uzmanları bu konumdaki 130 kişiye söz konnusu hizmeti sundular.

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi