ЧIэнагъэ зымышIыгъэр «Зенит»

ШышъхьэIум и 18 — 19-м апшъэрэ купым хэт футбол командэхэм я 3-рэ ешIэгъухэр яIагъэх.

ЗэIукIэгъухэр зэтэгъапшэх

«Шъачэ» — «Рубин» — 3:2, «Тамбов» — «Химки» — 1:0, «Краснодар» — «Арсенал» — 2:0, «Уфа» — «Спартак» — 1:1, «Урал» — «Локомотив» — 1:1, «Ахмат» — «Ротор» — 3:1, «Динамо» — «Ростов» — 2:0, «Зенит» — ЦСКА — 2:1.

«Динамэм» илъэс ешIэгъум зэ нэмыIэми икъэлапчъэ Iэгуаор дигъэкIыгъэп. «Зенит» ешIэгъуи­щыми текIоныгъэр къащыди-хыгъ. ЦСКА-м зыIокIэм С. Азмун гъогогъуитIо хъагъэм Iэгуаор дидзагъ. Н. Влашич «Зенит» икъэлапчъэ дахэу Iэгуаор ди­дзагъ. Гъунэгъу краим икомандэу «Краснодар» иешIакIохэу С. Петровымрэ М. Бергрэ зырызэ «Арсеналым» икъэлапчъэ Iэгуаор дадзагъ.

«Локомотив» ыкIи «Спартак» яешIэгъухэр 1:1-у аухыгъэх. ТекIоныгъэр къызэрэдамыхыгъэр бгъэшIэгъонэу щытэп. «Уфа» ыкIи «Урал» дэгъоу ешIагъэх. Андрей Талалаевыр зипэщэ «Ахмат» зыфиIорэм апэрэ ешIэгъур къы­хьыгъ. «Уфа» икъэлэпчъэIутэу Александр Беленовым пенальтир къызэкIидзэжьыгъ, ешIэкIо анахь дэгъоу зэIукIэгъум къыщыхахыгъ.

ЧIыпIэхэр

1. «Зенит» — 9
2. «Динамо» — 7
3. «Локомотив» — 7
4. «Краснодар» — 6
5. ЦСКА — 6
6. «Шъачэ» — 5
7. «Спартак» — 5
8. «Ахмат» — 4
9. «Уфа» — 4
10. «Ростов» — 3
11. «Тамбов» — 3
12. «Урал» — 2
13. «Рубин» — 1
14. «Арсенал» — 1
15. «Химки» — 1
16. «Ротор» — 1.

Я 4-рэ ешIэгъухэр

22.08. 14:00
«Урал» — «Краснодар»
22.08. 16:00
«Химки» — «Ахмат»
22.08.17:30
«Арсенал» — «Динамо»
22.08. 18:00
«Зенит» — «Тамбов»
22.08. 20:00
ЦСКА — «Рубин»
23.08. 16:30
«Уфа» — «Ростов»
23.08. 19:00
«Спартак» — «Локомотив»