Адыгеим бэрэскэшхо нэмазхэр щырагъэжьэжьых

Адыгэ Республикэмрэ Пшызэ шъолъырымрэ ащыпсэурэ быслъымэнхэм я ДиндэлэжьапIэ унашъо ышIыгъ 2020-рэ илъэсым шышъхьэIум и 14-м щегъэжьагъэу бэрэскэшхо нэмазхэр мэщытхэм ащырагъэжьэжьынхэу.

Мыекъуапэрэ Адыгэкъалэрэ адэт мэщытхэм гъэцэкIэжьынхэр зэращыкIохэрэм къыхэкIэу нэмазхэр ащашIыщтхэп.

Санитарнэ шапхъэхэр гъэцэкIэгъэнхэм фэшI имамхэм къаIорэр такъикъ 15-м рамыгъэхъунэу, мэщытым къе­кIолIэрэ цIыфхэм ящыкIагъэр зэкIэ аIыгъынэу, ом изытет дэгъу зыхъукIэ мэщытым къыпэIулъ чIыпIэхэм тхьэлъэIухэр ащашIынхэу ДиндэлэжьапIэр къяджэ.

Джащ фэдэу мэщытым къычIэхьэгъэ цIыфхэм аIапэ зэрамыгъэубытымэ ыкIи IаплI зэрамыщэкIымэ, сымаджэхэу мыщ къэмыкIохэмэ нахьышIу, ащ дакIоу узыухъумэщт пкъыгъохэр агъэфедэнхэм анаIэ тырагъэтын фае.

Илъэс 65-м ехъугъэхэр мэщытым мыкIонхэу зафагъазэ. Мы пстэури гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм лъыплъэщтхэр ыкIи пшъэдэкIыжь зыхьыщтхэр имамхэр арых.