Koronovirüs testleri yapılacak

Yeniden Adıge Cumhuriyeti klinik Hastahanesi ve Çocuk Hastahanesi hasta kabulüne başladı.

Öncelikli olarak, hastalıkları sebebiyle tehlike arz eden durumda olan, tedavi kursu ile operasyona ihtiyaç duyan hastalar kabul edilecek.

Bu kabuller esnasında güvenlik önlemlerine de uyulacak: Hastahaneye kabullerinden yedi gün öncesinden başlanılarak Koronovirüs taşıyıp taşımadıkları denetlenecek, hastahaneye yatırılacakları gün de ateşleri ölçülecek gerekli denetlemeleri yapılacak.

Polikliniklerde,  diagnostik merkezlerde, diş kliniklerinde, kadın hastalıkları merkezlerinde gerekli tüm denetleme ve normlara uyulacak.

Adıgey lideri Kumpıl Murat İnstegram adresinde; — Halkın zamanında ve gerekli tüm sağlık desteğini elde etmesi için sağlık sistemindeki kurumlarımızın yeniden eskisi gibi çalışmaya başlamalarının büyük önemi vardır. Bu amaca hizmet mahiyetinde ‘Köylerin Kompleksel kalkınması’ isimli program çerçevesinde Şevcen Rayon hastahenesi otoparkına üç araç daha temin edildi, — dedi.

AŞINE Susan

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi