Adıgeyde oylamaya katılım oranı yüzde 81,98, RF anayasa değişikliklerini kabul edenlerin oranı ise yüzde 84,55

Adıgey lideri; «— Halk ülkede yürütülen politikanın devam etmesini istiyor».

Rusya Federasyonu anayasasındaki değişimler için yapılan oylama sona erdi. Adıge Cumhuriyeti Tl’ışhası, Rusya Birlik Partisi Adıgey Bölge sekreteri Kumpıl Murat oyunu kullanan ilk insanlar arasındaydı, 157 numaralı Kobl Yakup Spor sarayındaki sandıkta oyunu kullandı.

Adıge Cumhuriyeti liderinin belirttiğine göre tüm güvenlik önlemleri alınmış olarak, uygunsuz durumların tesbit edilmediği bir oylama gerçekleştirildi. Halk oylaması 1,6 bin görevli tarafından uygulandı. Bu görevliler arasında Rusya Başkanlığı Sivil Toplumsal Kalkınma ve İnsan Hakları Koruma Konseyinden temsilciler de vardı.

Hatırlatacak olursak Adıgeyde toplam 264 noktada oy kullanıldı. Cumhuriyet sakinleri 25 haziran tarihinden itibaren 1 temmuz gününü dek oy kullandı. Sandık başına gelen her bir ferdin ateşi ölçüldü, seçmenlere maske ve eldivenler verildi, sandık bölgesinde sosyal mesafe kurallarına uyuldu. Oy verenlerin belirttiğine göre Rusya için öneme haiz bu faaliyette etkinlik güzel gerçekleştirildi, oylamanın bir kaç gün gibi süreli yapılmış olması da büyük kolaylık.

Adıge Cumhuriyeti merkez Seçim Kurulunun bildirdiğine göre Adıgey sakinlerinin yüzde 81,98’i oy kullandı bunların yüzde 84,55’i ise Anayasadaki değişiklikleri destekledi, yüzde 14,66’lık kesim ise destek vermedi.

Adıgey sakini yaşlı ve gençler aktif olarak oylamaya katıldı.

Kumpıl Murat; «— Rusya federasyonu anayasasında yapılan değişikliklerin Rusya genelindeki oylaması siyasi büyük bir olaydır. Memnuniyet içerisinde oylamanın Adıgeyde güzel gerçekleştirildiğini söyleyebilirim. Bu oylama Adıgeyde durumun stabil oluşunun da göstergesidir. Halk ülkede yürütülen politikadan, yapılmak istenen yeni gelişmelerden ve bunun devam etmesinden taraf. Adıgeydeki yoğun katılım halkın birlikteliğinin pekişmiş olmasının, RF Başkanı Vlademir Putinin desteklediklerinin, Rusya Birlik Partisinin ön ayak olduğu çalışmanın hayata geçirilmesi konusunda hazır olduklarının da bir göstergesi », — dedi.

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi