Tl’ımışeko Ramazan: «Uluslar arası anlaşının pekiştirilmesine hizmet edecek»

Sivil toplum kuruluşu ‘Adıge Xase’nin tahamatesi Tl’ımışeko Ramazan Rusya federasyonu Anayasa oylamasında oyunu kullandı.

Sivil toplum kuruluşlarının geliştirilmesinde, uluslar arasındaki anlaşının korunmasında-pekiştirilmesinde bu değişikliklerin büyük önemi olduğunıu belirtti. Tl’ımışeko Ramazan’nın bunun yanısıra belirttiğine göre stabil politik kursun ekonomik kalkınma için de büyük önemi var.

Tl’ımışeko Ramazan; «Yapılan değişikliklerin büyük çoğunluğu ülk egemenliği ve politik stabilizasyona hizmet edici mahiyette. Biz pek çok ulusun yaşadığı Adıge cumhuriyeti sakinleri olarak bunun ne kadar önemli olduğunu kavrıyoruz. Ülkenin iyi bir idarecisi var, cumhuriyetimizde iyi yönde gelişmeler olduğu da gözler önünde. Böylesi anayasa değişiklikleri ülke ekonomisinin kalkınması hizmet eder», — dedi.

­Çeviri; AÇUMIJ Hilmi