Тигъэзетеджэ лъапIэхэр!

Тигъэзетеджэ лъапIэхэр!


2020-рэ илъэсым иятIонэрэ илъэсныкъо телъытагъэу гъэзетэу «Адыгэ макъэр» къизытхыкIы зышIоигъохэм апае мэкъуогъум и 1-м къыщегъэжьагъэу и 10-м нэс фэгъэкIотэныгъэ зыщыIэ уахътэу Урысыем и Почтэ къегъэнафэ. Ащ тэри тыхэлажьэ, а уахътэм къыкIоцI гъэзетым сомэ 705-кIэ шъукIэтхэн шъулъэкIыщт.
Редакциер.