Epideminin verdiği zararın azaltılması için

Rusya federasyonu başkanı Vlademir Putin konu ile alakalı olarak bölgelerin idarecileri ile video bağlantısı ile bir toplantı gerçekleştirdi. Adıgey liderinin de katıldığı toplantıda halkın sosyo-ekonomik olarak etkilenmemesi için yapılması gerekenlerin belirlendiği talimatların yerine nasıl getirildiği ele alındı.

Özellikle RF başkanı Koronovirüsle mücadele kapsamında tıp çalışanlarına verilmesi planlanan ek ödeneklerin verilişi üzerine durdu.

Vlademir Putin; «Altını çizerek belirtiyorum, paranın kime verildiği, kimce verildiği, nasıl verildiği konuları şeffaf-net olmalı. Konu ile alakalı aktlar gerekenlere ulaştırılmalı. Önemli olan bu paraların ulaştırılması gerekenlerin söz konusu miktarları aldıklarının bize ulaşmasıdır. Bu konunun üzerine durmanızı istiyorum », — dedi.

Ayrıca çocuk sahibi ailelere verilen destek hakkında da ilgili yetkililer bilgi verdiler.

Rf. Başkanının düzenlediği toplantı ardından Cumhuriyetimiz Koronovirüsle Mücadele Merkezi de toplandı. Bu toplantıyı AC. Başı Kumpıl Murat yönetti.

Tıp çalışanlarına verilecek ek ödenekler hakkında sağlık bakanlığından bilgi aldı. Bakanın belirttiğine göre Adıgeyde koronovirüsle mücadelede bulunan tüm tıpçılara bu ödenek ulaştırıldı.

Kumpıl Murat tüm yerel idarelerin yöneticilerine gerek federal gerekse cumhuriyet organlarınca koronovirüsle mücadele ve halkın desteklenmesi amcıyla salınan destek ve yardımların halka ulaştırılması konusunda özenle çalışmaları talimatında bulundu.

Özet Çeviri; AÇUMIJ Hilmi