İki hafta kapalı tutulacak

Önümüzdeki ayın 2’sine dek  Adıge kalede bulunan K. Batmen hastahanesi karantina rejiminde faaliyet gösterecek- bu hastahanede çalışan 18 kişiye koronovirüs bulaştığı sanılıyor.

Hastahanenin başhekim yardımcısı Açehu Zavur’un bize aktardığına göre toplamda 31 (bunlardan 14’ü sağlık personeli 17’si ise hastahaneye daha önce yatmış) kişi hastahanede tutuluyor. — iki hafta kadar hastahaneden çıkmayacaklar, bulaşıcı hastalığı kapıp kapmadıklarına dair gerekli testler yapılacak. Dün yapılan testlere göre hiçbirinde koronovirüse ratlanamadı, vakit geçtikten sonra bir defa daha testleri yinelenecek.

Bu bulaşıcı hastalığın dışında başka bir hastalıktan rahatsız olanların da tedavisi ihmal edilmiyor, onlar Penejıkuay hastahanesine müracaat edebilecekler. Açehu Zavur’un belirttiğine göre  özellikle üzerinde durdukları husus; insanlar evlerinden çıkmadan onların ihtiyaç duydukları tıbbi yardımın onlara ulaştırılması. Örneğin birisi rahatsızlandığında Penejıkuaydeki hastahaneyi arayacak ve oradaki doktorlar hastanın yanına gelerek onu muayene edecekler.

Reçeteleri olanların ise reçetelerini yenilemek veya uzatmak için hastahaneye gelmelerine gerek yok. Eczahanelerle gerekli anlaşmalar yapıldı buralardan ilaçlarını temin edebilirler.

Acil durumu olanlar da Penejıkuaye hastahenesine ulaştırılıyor, ağır durumdakiler ise Mıyekuape’ye ulaştırılıyor.

Dün itibariyle Adıgekaleli 19 kişi koronovirüs sebebiyle Cumhuriyet hastahanesinde tedavi görüyor, evde ayakta tedavi olanlarının sayısı ise 8.

Tevçoj rayonunu ele alacak olursak hastahanede 2, ayakta (evde) beş kişi tedavi görüyor.

Hatırlatacak olursak Adıgekalede hastalananların sayısının çok oluşu nedeniyle  geçtiğimiz hafta daha sıkı tedbirler uygulanmaya başlanmıştı. İlkyardım ünitesi, ünite doktorunun hastalanması sebebiyle kapatılmıştı, günümüzde ise tüm hastahane karantina altına alındı

MEŞTL’EKO Saide

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi