25 Mart kültür emekçileri günü

Saygıdeğer Adıge Cumhuriyeti Kültür Emekçileri!

Saygıdeğer dostlar!

Her zaman toplumun kalkınıp gelişmesinde kültürel faaliyetlerin büyük önemi vardır. Kültür, insanları birbirine yakınlaştırıyor, gençlerin yetişmesinde olumlu katkılar sağlıyor.

Kültür emekçileri insanların güzelliğe bakış açılarının şekillenmesinde, güzel düşün sahibi olmalarında, milli gelenek-göreneklerin, anadilinin korunmasında büyük işlerin üstesinden geliyorlar. Tüm bunlar için onlara çok teşekkür ediyoruz.

Kültürel mirasın korunup geliştirilmesine halkın sahip olduğu insani normların pekiştirilmesine hizmet ediyorsunuz.

Bu gün vesilesi ile Adıgeyin tüm kültür emekçilerine teşekkür ediyor, sağlık esenlik içerisinde, iyiniyetle başlamış oldukları tüm çalışmalarda başarılara ermeleri temennisinde bulunuyoruz.

 

Adıge Cumhuriyeti Lideri, Rusya Birlik partisi Adıgey dalı parti sekreteri

Kumpıl Murat

Adıge Cumhuriyeti Devlet Meclisi-Xase Başkanı

Vlademir Narojne

 

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi