Oybirliği ile kabul edildi

Adıge Cumhuriyeti Meclisi XLVIII. oturumunda Rusya Federasyonu Anayasasında değişiklikler yapılmasına dair kanun ele alındı.

Adıge Cumhuriyeti Lideri Kumpıl Murat, Bakanlar kurulu üyeleri, federal ve bölgesel kurum ve organların idarecileri ve diğerleri de oturuma iştirak etti. Oturumu Meclis Başkanı Vlademir Narojne yönetti.

Rusya federasyonu Başkanı Vlademir Putin, devlet anayasasında çeşitli alanlarda değişiklikler yapılması çalışmalarına ön ayak olmuştu. İçinde bulunduğumuz yılın ocak ayındaki çağrısında bu konuyu ele almıştı. Aynı ay içerisinde Rf. Devlet Dumasınca Anayasada değişiklik yapılabilmesini sağlayacak kanun tasarıları projesi oluşturuldu ve 10 mart tarihinde tasarının üçüncü defa ele alınması ardından kanun kabul edildi. Ardından 11 mart tarihinde federasyon meclisinde ele alınarak kabul edildi. Daha sonra subyektlerin kanun yapıcı organlarınca ele alındı, görüş açıları dile getirildi.

Her subyekt gibi Adıgey parlamentosu da bu konuyu ele alan bir oturum düzenlemişti.

Meclis-xase kanunlar, hukuk ve yerel idari işler komitesi başkanı Aleksandr Laboda söz konusu kanunun kapsamı-içeriği hakkında bilgi verdi. Kanunlar komitesinin yaptığı inceleme ile bu kanunun kabulünün uygun olduğu sonucuna vardıklarını belirtti. ‘Adaletli Rusya’ partisi meclis grup başkanı da partilerinin bakış açısını dile getirdi. Değişiklilerin halkın sosyal alanlarda gözetilmesi bağlamında pek çok konuyu ele aldığının altını çizerek, eksiksiz desteklediklerini belirtti.

‘Rusya Birlik Partisi’ meclis grup başkanı, Meclis başkanı Vlademir Narojne grubu adına bir konuşma yaptı. Öncelikle sosyal alandaki değişikliklere değindikten sonra, parlementonun işleyişi, devlet konseyinin statüsü, kültür, dil, subyekt idarecilerinin sorumlulukları, hükümetin oluşturuluş şekli gibi pek çok konuya değinildiğini,  O da belirtti.

Meclis Başkanı; — Değişikliklerin yürürlüğe girmesi, halk oylaması ile onaylanması ile olacak. Bu, devlet liderinin halkın bakış açısı ve arzularını her şeyin önünde gördüğünü de kanıtlıyor. Rusya subyektleri kanun koyucu organları değişikliklere destek verdi. Ben şahsım adına ve partimiz satırlarında yer alanlar adına bizlerin de bunu örnek almamız gerektiğini düşünüyorum.

Rusya Liberal Demokrat Parti meclis grup başkanı, AC eğitim, bilim, gençlik, spor, basın ve STK’larla ilgili meclis komitesi başkanı Şevcen Tembot parti grubu adına konuştu. Anayasanın devletin temel kanunu olduğunu ve zamana uygun olmasının gerekli olduğunu bu yüzden değişiklikleri desteklediklerini söyledi.

Daha sonra Cumhuriyet Lideri milletvekillerine; ‘— RF. Başkanının ön ayak olduğu düzenlemelerin büyük çoğunluğu sosyal anlam taşıyor. Bu değişiklikler ziyadesiyle, aile, çocuklar, emekliler, emeklilerin sosyal anlamda korunması, az gelirli ve yaşamlarında çeşitli zorluklarla karşılaşmış olanlara destek olunması, ücretlerin, sosyal içerikli para ödemlerinin zamana ugun düzenlenmesi, eğitim ve tıbbın halkın kolay ulaşabildiği şeyler arasına  girmesi halk yaşamının daha da müreffehleştirilmesi alanlarına yönelik.

Ülke egemenliği ve sınırlarının güvenliği ve tarihin muhafazası gibi konularda da değişiklikler var. Tüm değişiklikler her zaman olduğu gibi ülkemizde yaşayan insanların arzularını gözeten  onlara uyan niteliklerde düzenlendi. İnsanların bakış açılarına göre bu değişikliklerin yürürlüğü girip girmeyeceği belli olacak. Sizleri cumhuriyetimiz yaşayanları kendilerine vekil olarak seçti. Bu yüzden sizler bakış açılarınızı dile getirdiğinizde onların da bakış açısını dillendirmiş oluyorsunuz.   Hayatın daha müreffeh kılınması üzerine oluşturulmuş bu kanunu desteklemenin doğru olduğunu düşünüyorum.’ dedi.

Adıgey meclisinde toplamda 50 milletvekili var. Meclis oturumuna katılan milletvekili sayısı ise 47.  Eksiksiz oturum katılımcısı tüm milletvekilleri RF. Anayasasında değişiklikler yapılabilmesini sağlayan kanunu onayladı.

Rusya Federasyonundaki 85 subyektin tamamının kanun koyucu organlarınca bu kanun ele alınarak onaylandı. Bu gün 14 mart tarihinde RF Federasyon Konseyi de subyektlerin kararını kabul etti. Gelecek nisan ayının 22’sinde ülke genelinde anyasa değişikliği refarandumu yapılması kararı alındı.

Çeviri; AÇUMIJ Hilmi