Рустам фэразэх

Шэуджэн районым ит къуаджэу Джыракъые спортым лъэшэу щыпы­лъых. къуаджэм испортсмен ныбжьыкIэхэр зэнэкъокъухэм ахэлэ­жьэн­хэмкIэ джы амалышIу яIэ хъугъэ.

Купэу зэхэтхэу ахэр къыращэкIынхэм фэшI автобус цIыкIоу «Газель NEXT» зыфиIоу нэбгырэ 19 зэрыфэрэр къафащэфыгъ.

КIэлэцIыкIухэм а гушIуагъор къафэзыхьыгъэр предприни­мателэу, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатэу Къэлэшъэо Рустам. Шэуджэн район администрацием илIыкIохэри, къоджэдэс­хэри, ныбжьыкIэхэри лъэшэу Рустам фэразэх. Псауныгъэ пытэ иIэнэу, шIоу щыIэр къыдэхъунэу ащ фэлъаIох!