İyi olanaklara sahip rayonumuz

Adıge Cumhuriyeti Lideri Kumpıl Murat Cece rayonunu ziyaret etti. Rayonda bulunan tarım firmalarından bazılarını, çok çocuklu bir aileyi, tadilatı sürmekte olan rayon kültür sarayını gezdi, rayon meclisinin geçen yılın değerlendirmesini yaptığı toplantıya katıldı.

Cumhuriyetimiz yöneticisi; — Tarımsal sektörde çalışanlara  devlet desteğinin sağlanması üzerine kurulu programları uyguluyoruz. Bu yüzden yerel idarelerin program hakkında halkı aydınlatması, bu programların sağladığı faydaları izah etmeleri, yeni ticari atılımlar yapmaları veya işletmelerinin genişlemesine yardımcı olmalılar. Böylesi ufak işletmeler köylerin ekonomik kalkınmasını sağlayan şeylerdir. Bu alanda kullanılan her bir rublenin faydası geliyor; köy sakinleri yeni iş buluyor, yerel bütçenin geliri artıyor, ihracaat anlamında bölgemizin sahip olduğu olanaklar gelişiyor, — dedi.       

Tadilat devam ediyor

Kültür isimli ulusal proje kapsamında rayon merkezinde bulunan Cace kültür sarayına bağlı ikinci binada tadilat çalışmaları devam ediyor. Bina için toplamda 20 milyon rublelik harcama yapılması öngörülüyor. Söz konusu para federal ve yer bütçelerce sağlanacak.

Kumpıl Murat; ‘— Tadilatın ardından kurumun ihtiyaç duyduğu yeni teknik malzeme ve donanımın temin edilmesi ayrıca bina etrafındaki alanın çevre düzenlemesinin de yapılması gerekiyor. Kültür sarayı halkın toplandığı bir araya geldiği yerlerden birisi bu yüzden önemli.’ dedi.

Örnek aile

Cumhuriyetimiz idarecisi hangi bölgeye yere giderse gitsin her zaman buralarda yaşayan çok çocuklu, örnek aileleri ziyaret etmeye sorunlarını öğrenmeye özen gösteriyor. Cece rayonunda da aynı şekilde çok çocuklu bir aileyi ziyaret etti.

Kumpıl Murat’ın ziyaret ettiği aile ise Matıçenke Aleksandr ve Natalyanın ailesiydi.

Sonuç değerlendirmeleri yeni hedefler.

Cece Rayon meclisinin aynı gün yaptığı toplantının konusu 2019 yılı çalışmalarının sonuç değerlendirmeleri ve yeni hedefler üzerineydi.

Toplantıya katılan Kumpıl Murat da; ‘-Ulusal projelerle amaçlandığı gibi bu minval üzerine rayondaki işletmecilerin sayısını binlere ulaştırmalıyız.Böylesi göstergelere ulaşmak ana hedefimiz olmalı. Yeni istihdam olanakları açmalıyız, altyapı çalışmalarını geliştirmeliyiz, işte en çok üzerinde durmamız gereken konular bunlar.

THARKOHO Adam

Fotoğrafları A. GUSEV çekti

Özet Çeviri; AÇUMIJ Hilmi