Vlademir Putin ‘Rusya Birlik’ partisinin kanun tasarısını destekledi.

‘Halk bütçesi’ne destek olunması amaçlı yerel sorunların çözümlenmesi üzerine yapılan düzenlemelerin yer aldığı ‘Rusya Birlik’ partisi ve hükümetin kanun tasarısı halka sunulma aşamasında. Federasyon Konseyi Spikeri ‘’Rusya Birlik’ Partisi genel sekreteri Andrey Turçak Rusya federasyonu Başkanlığı bünyesinde yer alan Yerel idarelerin güçlendirilmesi Konseyi toplantısında bu tasarı hakkında bilgi verdi.

Andrey Turçak; « — Bazen devlet memurlarından ziyade  insanların kendileri, aileleri yaşadıkları yerleşkelerin neye ihtiyacı olduğunu daha iyi biliyorlar. Bu konuda bazı bölgeler buna Moskovske diyarı da dahil olmak üzere yerel idarelere ait bütçeden sağlanan mülkle halkın uygun gördüğü projelerin hayata geçirilmesi iyi örnek. Buna ‘Halk Bütçesi’ adını vermek de mümkün. », dedi.

‘Rusya Birlik’ partisi genel sekreterinin belirttiğine göre, her bölgede benzer uygulamaların yapılabilmesi için bu konuda hukuksal yapının hazırlanması gerekiyor. Andrey Turçak; ‘Rusya Birlik’ partisi ve Rf hükümeti bu yüzden söz konusu kanun tasarısını oluşturdu. Bu kanun tasarısını desteklemenizi bekliyoruz’ dedi.

Vlademir Putin de bu tasarıyı desteklediğini belirtti.

Özet Çeviri; AÇUMIJ Hilmi