İyi standartta yapıldı

Adıge Cumhuriyeti Bilgi gelişim enstitüsünün öğretmenlerin uzmanlıklarının  geliştirilmesi merkezi törenle açıldı.

Hatırlatacak olursak bu merkezin düzenlenmesinde toplamda 42,9 milyonu aşkın bir bütçe kullanıldı. Bu paranın 26,3 milyonluk kısmı federal bütçeden, 16,6 milyonluk kısmı cumhuriyet bütçesinden temin edildi.

Merkezin müdürü Çesebej Ludmila yeni kavuştukları olanaklar hakkında bilgi verdi, öğretmenlerin yetiştirilmesi ve mesleklerinde gelişmeleri için merkezin kavuştuğu yeni imkanlardan, çağdaş normlara uygun yeni teknik donanımdan, görsel sunum olanaklarından bahsetti.

THARKOHO Adam

Fotoğraflar A. GUSEV tarafından çakildi

Özet Çeviri; AÇUMIJ Hilmi